आंघोळीचे कुंड नवरात्रातील वरदायिनी
   
श्री क्षेत्र आसरे विरेश्वर श्री क्षेत्र आसरे उत्तरेश्वर (फल्याण )
   
नृंत्यागनाचे शिल्प श्री सिध्देश्वर (त्रिपूर उत्सव)
   
श्री कोंडीदेवीचे मुळस्थान लेण्या डोंगर
   
देवी भोराई श्री भोराई देवीचे मंदिर
   
मंदिरातील घंटा साधकांच्या समाध्या-वृंदावने
   
मंदिर परिसरातील शिल्पकला ठाणाळे लेणी
   
लेण्यातील रांजण (शिवपिंडी) गवाक्ष व गजलक्ष्मीचे कोरीव काम
   
छताचे कोरीव काम (कमळ) प्राकृत ब्राम्ही लिपी
   
चैत्याकृती शिर्ष व  दोन वृषभ गवाक्ष व पंचफणी नागाचे वेटोळे
   
बुध्दाचे निवासस्थान चैत्य गवाक्षातील एक स्तूप
   
चैत्यस्तूप मृदुंगनाद ऐकविणारा एक विहार
   
पांडव लेण्याचे सभागृह (नेणवली) पांडव लेण्यातील निवासस्थान
   
श्री क्षेत्र बल्लाळेश्वर-पाली श्रीबल्लाळेश्वर
   
उन्हेरे- गरम पाण्याचे कुंड श्रीबल्लाळेश्वर
   
किल्ला सरसगड - बल्लाळेश्वर मंदिराचा कळस श्रीबल्लाळेश्वर मंदिर
   
मृगगड (फल्याण) मृगगडावरील पाय-या
   
  पाण्याचे टाके -पाच  टाके
   
मोराडीचा सुळका (फल्याण) किल्ले सरसगड
   
१११ पाय-या (दक्षिण) आरपार जाणारे भुयार
   
दिंडी दरवाजा (दक्षिण) कै दखाना
   
मोती हौद दिंडी दरवाजा (उत्तर)
   
  कासारपेठ  मारुती
   
सुधागड चे महाद्वार सुधागडावरील चोरवाटा
   
श्री क्षेत्र उध्दर रामेश्वर सन १६६५ चा शिलालेख
   
उध्दरयेथील अस्थी कुंड भृगु ऋषीचे लेणे (गोमाशी)
   
भृगु ऋषीची गुहा ग्रामदेवेता-श्री वरदायिनी
   
श्रीबल्लाळेश्वर श्रीबल्लाळेश्वर
   
श्रीबल्लाळेश्वर श्रीबल्लाळेश्वर
   
श्रीबल्लाळेश्वर श्रीबल्लाळेश्वर पालखी सोहळा
   
   
   
   
   
भक्तनिवास क्र. भक्तनिवास क्र.
   
भक्तनिवास क्र. भक्तनिवास क्र.